Poufność informacji

Nasza Grupa podejmuje wszelkie niezbędne środki i ustanawia wewnętrzne procedury, które mają na celu zapewnić poufność informacji uprzywilejowanych – takich, które zostały  określone zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Ponadto, obowiązek zachowania tajemnicy dotyczy także konsultantów i innych partnerów zewnętrznych i pozostaje w mocy nawet po zakończeniu współpracy biznesowej.